BURAYA S?TEN?ZE A?T BANNER YADA YAZILAR YAZAB?L?RS?N?Z...

Www.EndlessGenclik.Com

 
 
» Ana Kategoriler
Allah (c.c)  
 Ehli-Beyt (a.s)  
 Kur'an-i Kerîm  
 Peygamberlerimiz
Reddiyeler  
 
» Kuran-ı Kerim Bölümü
 Kuran-ı Kerim Öğreniyorum
 Kuran-ı Kerim Dinle
 Kuran-ı Kerim ve Bilim
 Kuran-ı Kerim Tefsirleri
 Kuran Bir Mucizedir
 
» Hz. Muhammed (s.a.a) Hayatı
 Mekke Dönemi  
 Medine Dönemi  
 Güzel Ahlakı  
 
» On İki İmam (a.s)
 Hz. Ali
 Hz. Hasan
 Hz. Hüseyin
 Hz. Zeynel Abidin
 Hz. Muhammed Bakır
 Hz. Caferi Sadık
 Hz. Musa Kazım
 Hz. Ali Rıza
 Hz. Muhammed Taki
 Hz. Ali Naki
 Hz. Hasan Askeri
 Hz. Mehdi
 
» Mezhebler Bölümü
 Şia Mezhebi
 Caferi Mezhebi
 Hanifi Mezhebi
 Şafi Mezhebi
 Diğer Mezhebler
 
» İlmihal Bölümü
 Namaz
 32 Farz
 54 Farz
 Nasihatler
 Oruç
 Hac
 Zekat
 Nazar
 Cinler
 Abdest
 Teyemmüm
 Diğer
 
» Genel Kategoriler
İslam Alimleri
 Hz Muhammed (s.a.a)
Kısas ve Öyküler
Sağlık Bilgileri
Gençlik
Boykot
 
» İçerik Gönder
Haber Ekle
Dosya Ekle
Yazı Ekle
Köşe Yazısı Ekle
Resim Ekle
Video Ekle
Z Deftere Yaz
 

ehlibeyt-mektebi

Kuran Kerim Dinle


KAYNAK: http://www.kuran.gen.tr/


NO SURE ADI   DİNLE İNDİR  
1 Fatiha       
2 Bakara       
3 Al-i İmran       
4 Nisa       
5 Maide       
6 Enam       
7 Araf       
8 Enfal       
9 Tevbe       
10 Yunus       
11 Hud       
12 Yusuf       
13 Rad       
14 İbrahim       
15 Hicr       
16 Nahl       
17 İsra       
18 Kehf       
19 Meryem       
20 Ta Ha       
21 Enbiya       
22 Hac       
23 Müminun       
24 Nur       
25 Furkan       
26 Şuara       
27 Neml       
28 Kasas       
29 Ankebut       
30 Rum       
31 Lokman       
32 Secde       
33 Ahzab       
34 Sebe       
35 Fatır       
36 Yasin       
37 Saffat       
38 Sad       
39 Zümer       
40 Mümin       
41 Fussilet       
42 Şura       
43 Zuhruf       
44 Duhan       
45 Casiye       
46 Ahkaf       
47 Muhammed       
48 Fetih       
49 Hucurat       
50 Kaf       
51 Zariyat       
52 Tur       
53 Necm       
54 Kamer       
55 Rahman       
56 Vakıa       
57 Hadıd       
58 Mücadele       
59 Haşr       
60 Mümtehine       
61 Saf       
62 Cuma       
63 Münafikun       
64 Tegabun       
65 Talak       
66 Tahrim       
67 Mülk       
68 Kalem       
69 Hakka       
70 Mearic       
71 Nuh       
72 Cin       
73 Müzzemmil       
74 Müddessir       
75 Kıyame       
76 İnsan       
77 Mürselat       
78 Nebe       
79 Naziat       
80 Abese       
81 Tekvir       
82 İnfitar       
83 Mutaffifın       
84 İnşikak       
85 Büruc       
86 Tarık       
87 Ala       
88 Gaşiye       
89 Fecr       
90 Beled       
91 Şems       
92 Leyl       
93 Duha       
94 İnşirah       
95 Tin       
96 Alak       
97 Kadir       
98 Beyyine       
99 Zilzal       
100 Adiyat       
101 Karia       
102 Tekasür       
103 Asr       
104 Hümeze       
105 Fil       
106 Kureyş       
107 Maun       
108 Kevser       
109 Kafirun       
110 Nasr       
111 Tebbet       
112 İhlas       
113 Felak       
114 Nas       
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hakan , 10.12.2012, 12:17 (UTC):
sayfa çok güzel,ben bu hoparlörün üstüne tıkladım ama çalmıyor bana öğretirmisiniz.05062127511 ??

Yorumu gönderen: Aytaç ''AytacTR'' AKIN, 02.09.2010, 19:01 (UTC):
Muhteşem bir sayfa ..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 1 ziyaretçi (55 klik) kişi burdaydı!
 

burayada istenizi tan?tacak ufak bi yaz? ve telif hakk? ks?m? olabilir yada ba?ka bir?ey size kalm?? :D

 

Www.EndlessGenclik.Com

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=